Een wandelende buik…..

Een wandelende buik…..

Op doorverwijzing kwam hij bij ons. Zijn zelfvertrouwen (of het gebrek hieraan) zat hem erg in de weg. We bespraken de hoob Methode®. Deze coaching methode heeft als ondertitel: ‘waarom slimme mensen onlogisch gedrag vertonen’. Dat was bij hem zeker het geval. Hoob staat voor hoofd- of buikgedrag. Hoofdgedrag is rationeel gestuurd gedrag, buikgedrag is emotioneel gestuurd gedrag. We kwamen erachter dat hij eigenlijk aldoor in zijn ‘buik’ zat. Wij hebben het programma hierop aangepast, zodat het gemakkelijk voor hem zou worden het verschil tussen hoofd- en buikgedrag te kunnen ervaren. Dat werkte. Nu, een half jaar later, hebben we het traject afgerond. Wat een resultaat! Hier zijn reflectie (met toestemming gebruikt).

“Dit klinkt bijna religieus, maar ik vind echt dat iemand het zelf moet ervaren om te kunnen beseffen wat het inhoudt. Het is heel waardevol om grondig inzicht te krijgen in gedragspatronen en hun oorzaken, en de vraag of die patronen je helpen of niet. Dit inzicht heeft er voor mij toe geleid dat ik mezelf, maar ook anderen, meer accepteer en waardeer. De coaching heeft mij helpen inzien dat ik veel energie kwijt was aan het goedmaken van ingebeelde tekortkomingen. Mijn gedrag was een vermoeiende vicieuze cirkel van compensatie op compensatie stapelen, zonder dat het ooit goed genoeg was. Die cirkel is nu doorbroken.  De opbrengst is onafhankelijkheid, helderheid en balans.”