Over

Integrale Loopbaan- en Vitaliteitscoaching voor medewerkers en leidinggevenden in Noord-Nederland.

 

Melior is opgericht door Birgit Bakker-Kok, vanuit het verlangen om de passies in haar leven (werk, gezondheid en ontwikkeling) integraal samen te brengen. Haar doel is om zoveel mogelijk medewerkers en leidinggevenden in Noord-Nederland te ondersteunen bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Of dat nu preventief is of na ziekte. Dat doet zij niet alleen. Ontmoet hier de zelfstandig gevestigde samenwerkingspartners die bijdragen aan het behalen van mooie resultaten voor jou, voor en achter de schermen.

bladeren

Ontmoet Jeroen

Intellectueel eigenaar van de hoob-methode®

bladeren-3

Ik ben een ervaren gedragscoach/begeleider van (cultuur)veranderingen met een geheel eigen visie en aanpak. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en organisaties wanneer ombuiging van cultuur- en gedrag leidt tot significante toename van efficiency, productiviteit en gezonde stressniveaus en afname van operationele kosten. Als eindverantwoordelijke van een middelgrote beursgenoteerde IT-organisatie had ik een grote focus op de koppeling tussen enerzijds organisatiecultuur en anderzijds blijvende motivatie en prestaties van medewerkers. In mijn presentatie/workshop ‘Waarom Ook Slimme Mensen zich Onlogisch Kunnen Gedragen!’ behandel ik de vragen en handvatten voor blijvend succesvol gedrag in organisaties.

Ik ben intellectueel eigenaar van de hoob-methode®. Deze nieuwe en effectieve methode is speciaal ontwikkeld voor begeleiding van blijvende verandering van organisatiecultuur- en individuele gedragingen in geval van vastzittende en moeilijker te doorbreken gedragspatronen. Mijn methode maakt onderscheid in twee soorten gedrag. Enerzijds gedrag dat te veranderen is door toename van kennis (hoofdgedrag). Anderzijds gedrag dat niet verandert door toename van kennis, omdat er sprake is van gedragspatronen (buikgedrag). Het is van groot belang om vooraf te bepalen of er sprake is van hoofd- of van buikgedrag. Veel verandertrajecten lopen stuk door keuze van een verkeerde aanpak. Vaak wordt geprobeerd om vastzittende gedragspatronen in een organisatiecultuur of van individuen te veranderen met methodieken die zijn ontwikkeld voor gedrag dat is te veranderen met kennis. Ik roep dan vaak “Het is geen Snap-Probleem!”. Kies voor de hoob-methode®.

blad-4
bladeren-4