Van klacht naar kracht

Van klacht naar kracht

Huisarts Dokter Juriaan Galavazi hanteert een integrale werkwijze in zijn praktijk. Hij schrijft nauwelijks nog medicijnen voor, behalve in tijden van acute medische zaken. Hij beschouwt het lijf als een krachtige graadmeter voor wat er echt in je leven gebeurt. Je lijf is slimmer dan je hoofd. Als je gelijk medicijnen voorschrijft, mis je de kans om te kijken naar welke stappen je in je leven zou moeten zetten. Stappen om weer te leven zoals het bij jou past.

Hij gaat er van uit dat het vaak gaat over de juiste keuzes maken, ook al lijken die soms egoïstisch. Maar het lukt vaak niet om dit alleen te doen. Het is namelijk niet eenvoudig om zelf te blijven op de plek waar de klacht wordt ervaren. Wat wil er eigenlijk verteld worden? Wat heeft aandacht nodig? Daarom is coaching op dit stuk van grote toegevoegde waarde. Integrale coaching.