Kintsugi

Kintsugi

Volgens Inspirerend Leven is Kintsugi de Japanse kunst om scherven van aardewerk met goud te lijmen. Om de littekens te laten zien in plaats van ze te verbergen. Dag na dag, week na week is de restaurateur bezig het object te reinigen, verzorgen, behandelen en uiteindelijk verbeteren zodat het gaat schitteren. Het is een therapeutische metafoor om emotionele wonden te helen. Je wordt hersteld en verrijkt door waardevolle levenslessen. 

Het woord kintsugi komt van het Japanse kin (goud) en tsugi (verbinding), en betekent dus letterlijk goudverbinding. Kintsugi als kunstvorm wordt kintsukuroi genoemd wat ‘met goud herstellen’ betekent.

Bij deze Japanse techniek uit de vijftiende eeuw, gaat het erom een gebroken voorwerp op zo’n manier te herstellen dat de breuklijnen duidelijk in het oog springen. Een kintsugimeester werkt de barsten niet weg, maar accentueert ze juist door ze met goud te bedekken. De filosofie achter deze techniek gaat verder dan een praktische artistieke vaardigheid: het raakt aan de symboliek van genezing en veerkracht. Het voorwerp wordt zorgvuldig in ere hersteld, het verzoent zich met zijn verleden en wordt daardoor paradoxaal genoeg sterker, mooier en dierbaarder dan voor de breuk. Deze metafoor biedt een leidraad om nieuw licht te werpen op elke fase in een genezingsproces, ongeacht of het om een fysieke of een emotionele kwetsuur gaat.

Zonder al je kostbare aardewerk kapot te gooien, kun je je door de filosofie van kintsugi laten inspireren tijdens je herstelproces; net zolang tot je jezelf weer hebt gevonden en weer vol in het leven staat. Net als bij kintsugi kun je door alles wat je hebt meegemaakt een ander en sterker mens worden.

De weg van Kintsugi

De weg van kintsugi kun je zien als een vorm van kunsttherapie. Het nodigt je uit om je misère te overstijgen en van lood goud te maken. Het herinnert je eraan dat je littekens, of ze nu zichtbaar of onzichtbaar zijn, het bewijs vormen dat je je moeilijkheden hebt overwonnen. Door gestalte te geven aan wat je is overkomen, zeggen ze: ‘Je hebt het doorstaan!’ en steken ze je een hart onder de riem.

Of je nu fysiek wonden hebt opgelopen (door een auto-ongeluk, een borstoperatie, een amputatie, een handicap of door ziekte, brand of geweld), of emotioneel (door het verbreken van een vriendschaps-of liefdesrelatie, een scheiding, door rouw, depressie, verlies van werk, verwaarlozing, roddels of een moeilijke jeugd), de energie van kintsugi kan je ondersteunen en je vergezellen in je genezingsproces. Beschouw de wond als het startpunt van iets dat in ontwikkeling is, een alchemistisch proces waarin je die wond langzaam en geduldig in goud verandert.

Beter~na~Beter©

Kintsugi, wat een prachtige metafoor voor het Beter~na~Beter© programma van Melior. Een ieder die gebruik wenst te maken van dit programma heeft een geschiedenis van fysieke of emotionele beschadiging. Medisch gezien is er weliswaar sprake van weer ‘gezond zijn’, maar de breuklijnen geven duidelijk aan dat er angst, pijn en verdriet schuil gaat achter de moedige glimlach. Er kan sprake zijn van fysieke restklachten, emotionele pijn, vermoeidheidsklachten, relatieproblemen, functioneringsproblemen, zingevingsvraagstukken etc. Volgens de artsen is alles achter de rug, je bent weer ‘ beter’. Maar in de praktijk begint het nu pas. Leven met de schaduw van een ziekte, of misschien zelfs nog wel in de schaduw van de ziekte. Het gevolg is het ervaren van een gebrek aan vitaliteit na ziekte. Dat is precies de reden waarom wij het Beter~na~Beter© hebben ontwikkeld. Steeds meer medewerkers in organisaties worstelen met hun herstel na een ingrijpende ziekte. Het doel is om de vitaliteit te vergroten, het zelfvertrouwen te herstellen, keuzes te leren maken, te begrenzen waar nodig, maar ook het weer laten stromen van Qi (de vitale energie, de levenskracht). Met als uiteindelijk resultaat dat iemand ondanks de littekens en verwondingen weer ten volle kan leven, waarbij hetgeen eerder zo intens beschadigde, kan bijdragen aan uiteindelijk een beter en rijker leven. Er is sprake van een andere Zelf, vaak een betere Zelf, in ieder geval met meer ZelfZorg. Beter na beter dus….